วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างองค์กรชุมชนตัวอย่างโครงสร้างองค์กรชุมชน 

เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 7 ชิ้น ในการทำงานวิจัย

v
v
v
v
v
vเป็นหนึ่งในเครื่องมือ 7 ชิ้น ในการทำงานวิจัย


ดาวน์โหลดไฟล์ 


................................................................. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเชิญค่ะ